CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Hướng dẫn quy trình đặt hàng: Vui lòng xem       câu trả lời        tại đây.

Hướng dẫn quy trình thanh toán đơn hàng: Vui lòng xem câu trả lời tại đây.

Quy trình vận chuyển và giao nhận: Vui lòng xem câu trả lời tại đây.

Bước 1: Ký Kết Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp (Hợp đồng Nhà Phân Phối)
Bước 2: Tham gia Chương trình Đào Tạo Cơ Bản của Naris Việt Nam.
Bước 3: Cấp thẻ Thành Viên
Vui lòng xem câu trả lời chi tiết tại đây.